?>

Verzuimpreventie

RefreshYourCompany gaat voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen een organisatie!

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage in Nederland ligt rond de 4%.
Een verzuimdag kost de werkgever ongeveer €160,– aan directe kosten (excl. de kosten voor vervanging en productiviteitsverlies).
Het is dus de moeite waard om te kijken of u als werkgever kunt besparen op deze hoge kostenpost. Verzuimpreventie is hierbij een middel.

RefreshYourCompany helpt werkgevers bij het invoeren van een effectieve aanpak om het verzuim terug te dringen. Hierbij ligt de nadruk vooral op een zorgvuldige intake bij ziekmelding en het selectief inzetten van de juiste interventies.
Desgewenst spelen wij een actieve rol bij de begeleiding van lopende verzuimgevallen.
Daarnaast richt het RefreshYourCompany zich ook op de preventie van het ziekteverzuim en vitaliteitsmanagement.
Hierbij ligt de focus niet op het verzuim, maar juist op factoren die de gezondheid van de medewerker positief beïnvloeden, namelijk de bevordering van vitaliteit, betrokkenheid en motivatie.
Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat gemotiveerde en betrokken medewerkers minder verzuimen en productiever zijn.

RefeshYourCompany beoogt de verantwoordelijkheid voor
een gezonde organisatie een samenspel te laten zijn tussen werkgever en werknemer.

Naast deze organisatie gerichte aanpak, zet RefreshYourCompany op individueel niveau, met groot succes, bedrijfscounselling in om verzuim t.g.v. psychosociale belasting te reduceren of te voorkomen.
Bedrijfscounselling is een kortdurende vorm van psychosociale begeleiding voor medewerkers die om wat voor reden dan ook niet goed in hun vel zitten. Bedrijfscounselling helpt medewerkers de persoonlijke balans weer terug te vinden en richt zich daarbij nadrukkelijk op de versterking van het zelfoplossend vermogen.
Hierdoor krijgen medewerkers de regie weer terug over hun leven en kunnen zich beter weren indien zich nieuwe tegenslagen voordoen.

laatste nieuws