?>

Vitaliteitsmanagement

Hoe houdt u de kracht en energie in uw organisatie?

RefreshYourCompany adviseert werkgevers en biedt praktische ondersteuning bij het ontplooien van activiteiten die de organisatie vitaal en energiek maken.

Vitaliteit betekent letterlijk levenskracht. Als gesproken wordt over vitaliteit, dan kan dat betrekking hebben op een individuele medewerker, een groep medewerkers, maar ook op de organisatie als geheel, al is er een onlosmakelijk verband en onderlinge beïnvloeding.Hoe meer vitale medewerkers, hoe krachtiger en energieker de organisatie.

Onder vitaliteitsmanagement verstaat RefreshYourCompany dan ook alle inspanningen die u als werkgever verricht om er voor te zorgen dat uw medewerkers gezond, met plezier en productief zo lang mogelijk door kunnen werken.Kortom vitaliteitsmanagement is er op gericht de medewerkers en de organisatie duurzaam vitaal te houden. U kunt vitaliteitsmanagement eigenlijk zien als de motor van uw organisatie.

De activiteiten van RefreshYourCompany in het kader van vitaliteitsmanagement zijn gericht op:

1. Preventie; aandacht voor werkomstandigheden, tijdige signalering en actie bij overbelasting, voorlichting/training.

2. Gezondheid; snelle doeltreffende begeleiding bij uitval, leefstijlinterventies, gezondheidsbevorderende programma’s

3. Employability; actieve aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en brede inzetbaarheid, training en coaching.

4. Organisatie; organisatiescan, werkbelevingsonderzoek, begeleiding van veranderingen en bijbehorende weerstanden, begeleiding bij cultuurverandering, communicatieproblemen en/of conflictsituaties.

laatste nieuws