?>

Werkwijze

Wanneer kunt u ons inschakelen?

RefreshYourCompany kan u enerzijds praktische ondersteuning bieden bij het opzetten en implementeren van uw personeels- en ziekteverzuimbeleid alsook de daadwerkelijk begeleiding in het kader van verzuimpreventie en/of de Wet Verbetering Poortwachter voor u uitvoeren.

Anderzijds  leveren wij inspanningen om uw medewerkers vitaal,  gemotiveerd en betrokken te houden. Dit draagt voor de organisatie bij aan een hogere productiviteit, lagere kosten en dus een hoger rendement!

Organisaties maken bij ziekteverzuim meestal gebruik van de geijkte mogelijkheden. Dit betekent soms dat na zes weken na de eerste ziektedag de zieke werknemers opgeroepen wordt bij een bedrijfsarts, die zaken vaak diagnosticeert als zijnde psychosociale problemen en deze zieke werknemers doorstuurt naar bijvoorbeeld een psycholoog, een maatschappelijk werker o.d. Ook hier gaan weer weken overheen voordat de zieke werknemers daadwerkelijk hulp krijgen. Dit zijn vaak langlopende trajecten en het daarbij behorende prijskaartje.

De kracht van RefreshYourCompany ligt in de snelle hulp die wij kunnen bieden. In de eerste week na de ziekmelding kan er al een afspraak gemaakt worden en vervolgafspraken worden ingepland. Ons traject is dan al bijna afgelopen, als het via een andere weg nog moet beginnen. Dit levert  aanzienlijke tijdwinst op, een korter ziekteverzuim, een lager ziekteverzuimpercentage en minder kosten.

Binnen organisaties leveren wij maatwerk. Individuele trajecten zijn ook mogelijk.

laatste nieuws